Kosovo – KACBT

Shoqata Kosovare per Terapi Kognitive Bihevorale

Kosova Association of Cognitive of Behavior Therapy 

Official Address:
Str.Hamez Jashari 16B/2
Prishtina
Kosova

T:
E: info@krct.org
W:

President:
E:

EABCT-representative:
E:

Number of members: