Poland – PACBT/ PTTPB

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej 

Polish Association for Cognitive and Behavioural Therapy

Official address:
Polish Association for Cognitive and Behavioural Therapy
ul. Chłodna 64
00-872 Warszawa
Poland

T: +48-508-964-887 for calls in English 507130853
F: +48-228316232
E: sekretariat@pttpb.pl
W: www.pttpb.pl

President:
Karolina Komorowska-Legierska
E: karolina.legierska@gmail.com

 
Number of members: 2725 (update jan. 2021)

EABCT-representative:
Agnieszka Popiel M.D, PhD
E: agnieszka.popiel@gmail.com