Slovenia – SABCT

Drustvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije

Slovenian Association of Behaviour and Cognitive Therapies

Official address:
Gotska 18
1000 Ljubljana
Slovenia

Telephone: +38-6611837500
Fax: +38-6611591120
E-mail: info@drustvo-vkt.org
Website: www.drustvo-vkt.org

President:
dr. Barbara Starovasnik

Number of members: 77 ( Update 7.3.2019)

Founded in 1997

EABCT-representative:
Špela Hvalec

 
E:  spelahvalec@gmail.com