Sweden – SACBT 

Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier

Swedish Association for Cognitive and Behavioural Therapies

Official address:
Ulrika Sieder
Engelbrektsgatan 71
791 73 Falun
Sweden

T: +46 – 736 403845
E: info@sfkbt.se
W: www.sfkbt.se

President:
Eva Gafvelin-Ramberg
E: eva@recognia.se

Number of members: 750

Founding date: 1986

EABCT-representative:
Lotta Scholander